Penjelasan tentang Hadast Besar Lengkap

Penjelasan tentang Hadast Besar Lengkap

Penjelasan tentang Hadast Besar Lengkap Pengertian hadas besar Hadas besar mengikut istilah syara’ ertinya sesuatu yang maknawi (kotoran yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar), yang berada pada seluruh badan seseorang, yang dengannya menegah mendirikan solat dan amal iadah seumpamanya, selama…