Agama

Suami Yang Layak Ditaati Isteri

Suami Yang Layak Ditaati Isteri

Suami Yang Layak Ditaati Isteri Suami Layak Ditaati Isteri Ada orang bertanya, mengapa Rasulullah tidak menyatakan secara jelas ciri-ciri lelaki yang seharusnya dipilih oleh bakal isteri. Hadis secara jelas hanya menyebut ciri-ciri wanita yang lazimnya dicari oleh lelaki iaitu yang beragama selain tiga lagi jika perlu. Kalau lelaki diberi panduan untuk memilih wanita yang baik, …

Kisah Seorang Isteri Mandikan Jenazah Suami

Kisah Seorang Isteri Mandikan Jenazah Suami

Kisah Seorang Isteri Mandikan Jenazah Suami Kisah Ini Saya Tidak Pasti Kisah ini saya tidak pasti realiti atau pun tidak tapi saya rasa mesejnya cukup jelas menerangkan ikatan kasih sayang antara suami & isteri.Saya perolehi kisah ini dari paparan fb & menarik untuk dikongsikan bersama.Mudah-mudahan ia menjadi pengajaran & pedoman untuk kita semua, Seorang isteri …

Tokoh Filsafat Islam Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd

Tokoh Filsafat Islam Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd

Tokoh Filsafat Islam Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd IBNU SINA Hidup dan karyanya Ibnu Sina dilahirkan dalam masa kekacauan, ketika kalifah abbasyiyah mengalami kemunduran dan negeri-negeri yang mula-mula berada di bawah kekuasaan khalifat tersebut mulai melepaskan diri satu per satu untuk berdiri sendiri. Ibnu Sina dilahirkan di Afsyana, daerah Bukhara pada tahun 340 H (980 …

SHALAT DALAM BERBAGAI KEADAAN (DARURAT)

SHALAT DALAM BERBAGAI KEADAAN (DARURAT)

SHALAT DALAM BERBAGAI KEADAAN (DARURAT)   Macam shalat dalam keadaan darurat Shalat dalam berbagai keadaan (darurat) di sini dibatasi kepada: •Shalat dalam keadaan sakit •Shalat dalam perjalanan (safaris) •Shalat di atas kendaraan? A. Shalat dalam keadaan sakit Shalat fardu lima waktu wajib dikerjakan dalam keadaan apapun apabila memenuhi persyaratan, termasuk orang yang sedang menderita sakit. …

Pengertian tharah, hadats, kotoran, najis dan hukum asalnya

Pengertian tharah, hadats dan hukum asalnya

Pengertian tharah, hadats, kotoran, najis dan hukum asalnya Pengertian Thaharah Secara bahasa, thaharah artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun kotoran yang tidak berwujud. Adapun secara istilah, thaharah artinya menghilangkan hadats, najis, dan kotoran dengan air atau tanah yang bersih. Dengan demikian, thaharah adalah menghilangkan kotoran yang masih melekat di badan yang membuat tidak …

Penjelasan tentang Hadast Besar Lengkap

Penjelasan tentang Hadast Besar Lengkap

Penjelasan tentang Hadast Besar Lengkap Pengertian hadas besar Hadas besar mengikut istilah syara’ ertinya sesuatu yang maknawi (kotoran yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar), yang berada pada seluruh badan seseorang, yang dengannya menegah mendirikan solat dan amal iadah seumpamanya, selama tidak diberi kelonggaran oleh syara’. Selama seseorang itu tidak menempuh atau melakukan salah satu perkara …

TANGGUNG JAWAB MANUSIA

TANGGUNG JAWAB MANUSIA

TANGGUNG JAWAB MANUSIA Makna yang esensial dari kata ‘abdun ( hamba ) adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan manusia hanya layak diberikan kepada Allah, yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan berdasarkan ketentuan Allah. Seorang hamba Dalam hubungan dengan Tuhan, manusia menempati posisi sebagai ciptaan, dan Tuhan sebagai …

MARTABAT MANUSIA

MARTABAT MANUSIA

MARTABAT MANUSIA Manusia tidak berbeda dengan binatang dalam hal fungsi tubuh dan fisiologisnya. Fungsi kebinatangan ditentukan oleh naluri, pola-pola tingkah laku yang khas, yang ada gilirannya ditentukan oleh struktur syaraf bawaan. Semakin tinggi tingkat perkembangan binatang, semakin fleksibel pola tindakannya. Pada primate ( bangsa monyet ) yang lebih tinggi dapat ditemukan inteligensi, yaitu penggunaan fikiran …