Flexmedia.co.id

Flexmedia.co.id situs website pendidikan yang menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi pelajar

PERBANYAKAN TANAMAN SECARA GENERATIF

PERBANYAKAN TANAMAN SECARA GENERATIF

PERBANYAKAN TANAMAN SECARA GENERATIF

Secara kawin (sexual/ generatif) yaitu yang dikenal dengan perbanyakan menggunakan biji. Kelebihan dari perbanyakan secara generatif / menggunakan biji adalah :

  • Dapat dikerjakan dengan mudah
  • Biasanya lebih sehat dan hidup lebih lama
  • Memungkinkan diadakan perbaikan –perbaikan sifat tanaman lewat persilangan baru.
  • Benih lebih mudah disimpan dan dan dikirimkan.
  • Tanaman mempunyai perakaran tunggang yang dalam sehingga tahan kekeringan pada musim kemarau dan tahan rebah.
  1. PERBANYAKAN TANAMAN SECARA VEGETATIF

Perbanyakan tanaman secara vegetatif yaitu perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian dari tanaman, baik cabang, ranting, daun, batang, tunas, akar maupun daun. Cara perbanyakan ini dapat dilakukan dengan cara mencangkok, menyetek, okulasi, merunduk, dan sambung seperti tanaman tebu. Keuntungan dari perbanyakan tanaman sistem ini adalah sifat induknya sama dengan hasil turunannya. Sedangkan alasan lain dari perbanyakan secara vegetatif adalah :

–          Tanaman tidak menghasilkan atau sedikit menghasilkan biji.

–          Biji yang dihasilkan oleh tanaman sukar berkecambah.

–          Tanaman yang diperbanyak secara vegetatif akan lebih cepat berbuah dibandingkan dengan tanaman yang berasal dari biji .

–          Tanaman akan lebih kuat bila disambungkan pada batang jenis lain.

–          Tanaman lebih ekonomis bila diperbanyak dengan vegetatif.

–          Tanaman lebih tahan suhu dingin bila disambungkan pada batang jenis tanaman lain.

 

sumbear :

Game Studio Tycoon 2 4.3 Apk + Mod

Flexmedia

Kembali ke atas